سفره عقد نقره

سفره عقد نقره

این سفره عقد تماما از ظروفی تشکیل شده که آب کاری نقره ای شدند. شامل ظروف برکت نبات، فندق، نان، تخم مرغ، گردو، بادام میباشد.

ظرف نقل، گل سرخ و اسپند هم از دیگر اجزای سفره میباشد. داخل سفره نیزبا شمعدانهای نقره ای رنگ زیبایی خاصی به خود گرفته است.

ظروف بلور هم نیز مثل شمعدانهای بلوری در وسط سفره چشم نوازی میکند. در زیر تمامی برکت ای پایه هایی وجوددارد که روشن میشود و قابلیت تنظیم رنگ دارند.